Znak města Brna

Na kolech po cestách i necestách ...

Vítejte na stránkách příznivců cykloturistiky

Znak Jihomoravského kraje

Nové cyklistické značkyNová značka Vyhláška 247/2010 Sb zavádí na naše silnice několik nových cyklistických značek pro cyklisty. Na serveru CYKLOKNIHY (www.cykloknihy.cz) našel Víťa ještě jednu zajímavou značku, která v nové vyhlášce chybí - čtěte v následujícím odkazu.Profily, itineráře a statistiky některých našich etapProfil a itinerář trasy Třebíč - Moravský Krumlov je k nahlédnutí v
tomto odkazu.

Profil a itinerář Trojzubce 2008, který proběhnul 13.září 2008, je k nahlédnutí v
tomto odkazu.

Naše trasy po Šumavě jsou k nahlédnutí v minulých akcích.

Na jednom z našich posledních cyklovýletů do Žernovníku jsme se podívali na vrcholky přírodního parku Svratecké hornatiny, cestou zpět jsme se vraceli přes Jižní Portál a údolím Lubě. Profil trasy je k nahlédnutí v
tomto odkazu.

V rámci otevírání jarní cyklosezóny 2008 v Jeseníkách a Rychlebských horách jsme projeli následující trasy:

Na Petříkov a Paprsek - trasa vede úbočím Šeráku na Ramzovou a dále na Petříkov, Císařskou chatu a na Paprsek. Cestou z Paprsku se šplhá na Smrk, který je nejvyšším vrcholem Rychlebských hor. Na státní hranici pod ním se nachází historické trojmezí Moravy, Slezska a Kladska.
Přes Góry Opawskie a Edelštejn - to je delší varianta, která po průjezdu Gór Opawskich vede do Zlatohorské vrchoviny na zříceninu Edelštejn a poutní místo Panny Marie Pomocné, kde je možno se osvěžit vodou ze "Zázračné studánky". Odtud pak na Rejvíz a Jeseník.
Přes Góry Opawskie a Ondřejovice - zkrácená varianta, která objíždí Zlatohorskou vrchovinu po jejím severním okraji přímo na Rejvíz.
Rychlebským výběžkem - tato trasa vede cyklostezkou po východním úbočí Smrku na západní hřeben Rychlebských hor, ze kterého sjede přes vodopády Stříbrného potoka do Žulové, a odtud přes východní hřeben Rychlebských hor k jeskyni Na Pomezí.
Na Zlatý Chlum - poslední etapa vede na dvě krásná vyhlídková místa - na skalní ostroh Čertovy kameny a k rozhledně Zlatý Chlum.

Naše trasy Orlickými horami jsou k nahlédnutí v minulých akcích.

Jedna z našich oblíbených "stovkových" tras z Nového Města kolem Vírské přehrady je k nahlédnutí v
tomto odkazu.

V oblastí Chřibů jsme projeli následující pěkné trasy:
Severní Chřiby.
Centrální Chřiby.
Jihozápadní Chřiby.
Severovýchodní Chřiby.

Velmi pěkná trasa přes Drahanskou vrchovinu je k nahlédnutí v
tomto odkazu.

Informace o trase našeho cyklovýletu z Žernovníku přes Jižní Portál je k nahlédnutí v
tomto odkazu. Pokud si chcete připomenout trasu cyklovýletu z Rozsoch do Braníškova, můžete si ji prohlédnout zde.

Odkazy na internetové stránky s podobnou tematikou


Koloweb-Cykloturistika-Cyklo tipy a další zajímavosti Zajímavé stránky věnované cykloturistice včetně užitečných rad a návodů ...


Etický kodex cyklisty
Víťa předkládá k prozkoumání pro Brno upravený etický kodex cyklisty, který objevil na stránce pražských cyklistů www.klubcyklistu.cz. Návrh vypadá následovně:

1. Jezdi vždy tak rychle, abys dokázal bezpečně zastavit na vzdálenost, na kterou vidíš!
2. Nikdy nespoléhej, že se chodec, dítě, jezdec na bruslích nebo jiný cyklista ohlédnou zpět při náhodném i úmyslném vybočení ze směru. Tyto osoby na sebe včas upozorni jasně znějícím zvonkem a objížděj je maximálním obloukem, nelze-li to, pak si přibrzdi a počkej na vhodný okamžik. Předvídej - předejdeš krutým následkům!
3. Dodržuj pravidla silničního provozu, respektuj a neohrožuj ostatní účastníky silničního provozu!
4. Dbej ochrany životního prostředí! Nejezdi v parcích mimo vyhrazené cesty, nezanechávej stopy po brždění, neodhazuj odpadky jinam než do koše. Nebudeš-li to dodržovat docílíš, že cyklisté nebudou moci parkem ani projíždět. Mysli na důsledky svého chování pro tebe i pro ostatní!
5. Vždy používej ochranou přilbu a měj ji řádně připevněnou. Jdi příkladem ostatním!
6. Uvědom si, že mnoho bruslařů jezdí se sluchátky a neslyší, často nečekaně vybočí z cesty, a že brusle nemají brzdy. Rovněž pobíhající psi a opilci jsou pro cyklistu nebezpeční, jejich reakce jsou nepředvídatelné. Objížděj je s největší opatrností a vždy s maximálním možným odstupem!
7. Musíš-li už využít jízdu po chodníku, nejezdi rychle okolo vchodových dveří, vrat, atd. Předejdeš úrazům! Uvědom si, že neseš plnou zodpovědnost za své jednání!
8. Svým chováním se snaž podporovat rozvoj jízdy na kole v Brně, a ne ostatní od cyklistiky odrazovat. Při smrkání, plivání a močení za jízdy ber ohled na za tebou jedoucí cyklisty. Uvědomuj si, že agresivním či nebezpečným chováním vyvoláš stejné reakce ostatních, a navíc i obecnou zášť k cyklistům!
9. Poskytni při nehodě první pomoc zraněným a v případě nutnosti pomož zajistit lékařské ošetření!
10. Udržuj své kolo v bezvadně funkčním stavu, i díky tomu neohrozíš sebe ani ostatní. Při zhoršené viditelnosti vždy používej přední bílé a zadní červené světlo. Nezapomeň, že podle zákona máš mít na kole i odrazky nebo na oděvu reflexní materiály!